Home

Zorgverlener Awards 2018 Qualiview en Opiness

 

Welkom op de website van FysioForHealth

FysioForHealth staat garant voor een goede fysiotherapeutische behandeling . De behandelingen zijn erop gericht je zo snel mogelijk gezond  c.q. fit te maken, terwijl je traint in een gezonde omgeving.

FysioForHealth is aangesloten bij  Fys”optima. Voor meer info klik op het onderstaande  logo

 

 

 

 

De fysiotherapeute is registertherapeut. Dit betekent dat zij voldoet aan de eisen die aan de beroepsgroep gesteld worden. Vanaf mei 2011 is de praktijk HKZ gecertificeerd en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de extramurale fysiotherapiepraktijken. Het fitkidsprogramma is niet getoetst aan deze eisen en valt dus niet onder de HKZ-certificering.

FysioForHealth neemt deel aan het plusprogramma van het KNGF en is derhalve een pluspraktijk voor Zilveren Kruis Achmea.


Op 26 juni 2018 heeft de praktijk een zorgverlener award in ontvangst mogen nemen. De praktijk is met een 9.3 in 2017 de derde meest gewaardeerde fysiotherapiepraktijk bij Qualiview

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
Klik hier voor een afdruk versie van het reglement of vraag naar hierna in de praktijk.

Top