Behandelingen

De fysiotherapeute staat geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister als algemeen fysiotherapeut.

Je kunt terecht met een verwijzing van de huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing via de direct toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). Bij de DTF vindt er een screening plaats of fysiotherapie wel of niet geïndiceerd is, of dat er nog verder onderzoek door een arts nodig is alvorens met fysiotherapie te starten.

Fysiotherapie wordt door de zorgverzekeraar vergoed indien er een aanvullende verzekering is afgesloten.
Bij kinderen onder de 18 jaar wordt fysiotherapie de eerst 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.
Bij een chronische indicatie wordt fysiotherapie vergoed uit de basis verzekering vanaf de 21ste behandeling.
De eerste 20 behandelingen komen dan of uit de aanvullende verzekering of
dienen zelf betaald te worden, indien er geen aanvullende verzekering is
afgesloten of niet  toereikend is voor de eerste 20 behandeling.

Vanaf 2018 wordt de indicatie artrose heup en knie voor 12 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Deze vergoeding valt wel onder het eigen risico.


Top