Home

Welkom op de website van FysioForHealth

FysioForHealth staat garant voor een goede fysiotherapeutische behandeling . De behandelingen zijn erop gericht je zo snel mogelijk gezond  c.q. fit te maken, terwijl je traint in een gezonde omgeving.

FysioForHealth is aangesloten bij Fys’optima

De fysiotherapeute is registertherapeut. Dit betekent dat zij voldoet aan de eisen die aan de beroepsgroep gesteld worden. Vanaf mei 2011 is de praktijk HKZ gecertificeerd en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de extramurale fysiotherapiepraktijken. Het fitkidsprogramma is niet getoetst aan deze eisen en valt dus niet onder de HKZ-certificering.

Top